Korzyści

Kończąc nasze studia będziesz posiadać rozbudowaną wiedzę na temat life-coachingu oraz praktyczne umiejętności związane ze stosowaniem tej metody. 

Będziesz potrafić prowadzić sesje rozwojowe z zastosowaniem profesjonalnych zasad i technik coachingu. Poznasz cały wachlarz narzędzi, które dzięki ćwiczeniom będziesz potrafić wykorzystać w praktyce. Zrozumiesz psychologiczne i socjologiczne mechanizmy zmiany i rozwoju, nauczysz się wzmacniać motywację, inspirować do działania i przełamywać impas.

Zrozumiesz również jak wygląda cały proces wspierania rozwoju, tak aby móc każdą technikę osadzić we właściwym jego miejscu i znać jej cel oraz zastosowanie.

Będziesz mieć możliwość zadać pytania i przedyskutować swoje dylematy z ekspertami z wybranych dziedzin.

Zbudujesz u siebie kompetencje dające ci poczucie własnej wartości i dokonasz pozytywnych zmian we własnym życiu. Wzmocnisz własną motywację i określisz swoje życiowe cele.

 

Jako uczestnik/uczestniczka studiów:

• przejdziesz kompleksowe, dopracowane i różnorodne kształcenie zorientowane praktycznie

• otrzymasz możliwość odbycia w roli klienta pełnego procesu coachingu z profesjonalnym coachem

• będziesz pracować indywidualnie, w parach i w grupach

• poznasz niezliczone narzędzia, metody i techniki pracy do wykorzystania w praktyce zawodowej

• będziesz uczestniczyć w warsztatach, dyskusjach, ćwiczeniach peer-to-peer

• poznasz niezwykłych prowadzących, certyfikowanych coachów, specjalistów i trenerów

• zainspirujesz się i będziesz inspirować innych

• otrzymasz ogromną dawkę energii i motywacji do rozwoju!

 

Jako absolwent/ absolwentka studiów:

• otrzymasz państwowe świadectwo Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia studiów podyplomowych

• otrzymasz certyfikat Transforming Communication

• będziesz posiadać godziny edukacyjne do wykorzystania przy akredytacji w International Coach Federation lub European Mentoring & Coaching Council

• uzyskasz dostęp do dedykowanych kursów i szkoleń organizowanych dla absolwentów w ramach kształcenia ustawicznego

• znajdziesz się w bazie praktyków coachingu, pozostając w sieci profesjonalnych kontaktów

 

Co nowego?

 

CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA ICF
Chcąc zapewnić każdej osobie zainteresowanej certyfikacją przy naszych studiach oraz akredytacją w ICF wysoki standard mentoringu i indywidualnego rozwoju zdecydowaliśmy się na wyodrębnienie elementu certyfikacji, jako osobnej usługi, na którą mogą zdecydować się osoby zainteresowane potwierdzeniem swojej praktyki coachingowej.

 

Do tej pory w okrojonej formie była ona nieobowiązkowym elementem w trakcie studiów, ale ze względu na brak formalnego osadzenia w programie studiów nie byliśmy w stanie zapewnić każdej zainteresowanej osobie indywidualnej pracy z Mentor Coachem.

Od roku akademickiego 2015/2016 ulegnie to zmianie.

 

Studia podyplomowe kończyć się będą otrzymaniem świadectwa Państwowego kształcenia w tym obszarze (oczywiście po otrzymaniu wszystkich zaliczeń).

 

Dodatkowo, w drugim semestrze, po pół roku nabywania kompetencji, można będzie zdecydować się na podjęcie procesu certyfikacji przy Pracowni Rozwoju Kompetencji UŁ współpracującej z naszymi studiami i przygotowania do akredytacji przy ICF poprzez odbycie mentoringu w specjalnej cenie dedykowanej naszym studentom. Osoby zainteresowane potwierdzeniem swoich kompetencji i indywidualną ścieżką rozwoju otrzymają w formie pakietu:
warsztat grupowego mentor-coachingu z Akredytowanym Coachem ICF (7 h)
sesje indywidualne z Mentor-Coachami (3 h)

W ramach 10 godzin mentoringu:
- omówienie swojej praktyki coachingowej
- otrzymanie indywidualnego feedbacku oraz rekomendacji rozwojowych w odniesieniu do odsłuchiwanych czy obserwowanych sesji, jakie prowadzi uczestnik
- pozyskanie informacji zwrotnych na temat swoich kompetencji w odniesieniu do 11 Kompetencji ICF
- analiza sytuacji trudnych (indywidualne dla każdej osoby objętej programem)
- doskonalenie indywidualnego stylu coachingowego
- praca nad odwagą i uważnością w roli coacha
- Indywidualny feedback dotyczący całego procesu coachingowego, jaki prowadzi coach-uczeń.

 

Po zrealizowaniu pakietu mentoringowego uczestnicy otrzymają:
• certyfikat potwierdzający kompetencje coachingowe wydawany przez Pracownie Rozwoju Kompetencji przy Uniwersytecie Łódzkim
• zaświadczenie o odbyciu 10 h mentoringu zgodnie ze standardami ICF, niezbędne do realizacji procesu międzynarodowej akredytacji w ICF.


W przypadku pytań dotycących certyfikacji zapraszam do kontaktu:
Sylwia Rogala-Marciniak (opiekun merytoryczny) kom: 508098116

 

 

To co nas wyróżnia

UNIKALNE KORZYŚCI

 świadectwo państwowe kształcenia podyplomowego

• certyfikat kompetencji potwierdzający superwizowaną praktykę

międzynarodowy certyfikat Points of You®

 

DWUSTOPNIOWY ROZWÓJ

Doświadczenie obu ról:

 możliwość odbycia profesjonalnego coachingu w roli klienta

 możliwość prowadzenia pełnego procesu z klientem w roli coacha 

 konsultacje praktyki z opiekunami merytorycznymi

 

ROZWÓJ ABSOLWENTÓW

 program ciągłego uczenia się dla absolwentów: oferta warsztatów i szkoleń w unikalnych cenach

 spotkania w ramach klubów i kół profesjonalnych

 możliwość rejestracji w bazie certyfikowanych przy Studium praktyków coachingu i mentoringu

 

EFEKTYWNE KSZTALCENIE

 90% zajęć prowadzona metodami warsztatowymi oraz action learning

 praktyka sesji coachingowych peer-to-peer coaching

 projekty wdrożeniowe coachingu

 

NIEZWYKŁA KADRA

 połączenie doświadczonych praktyków i wybitnych naukowców

 akredytowani na poziomie ACC i PCC coachowie ICF

 certyfikowani trenerzy i eksperci 

więcej»