Organizacja Studiów

Naszą ambicją jest stworzyć dla ciebie komfortowe warunki studiowania. Chociaż kończenie studiów na prestiżowej uczelni wiąże się z różnorodnymi procedurami państwowymi, my upraszczamy je do minimum. Organizując studia staramy się dostosować je do potrzeb uczestników i indywidualnie załatwiać każdą sprawę. Przyjazny sekretariat Studium, otwarci na rozmowę Koordynatorzy oraz nadzwyczajny Kierownik będą cię wspierać podczas roku przygody z nauką.

W roku akademickim 2022/2023 jesteśmy przygotowani na każdą formę pracy. 

Najbliższą edycję planujemy w trybie stacjonarnym, z zajeciami warsztatowymi na sali przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego, uzupełniając program również interaktywnymi zajęciami online

W razie konieczności, całość programu i nasza kadra jest przygotowana do zrealizowania studiów w formule nauczania zdalnego. 

 

CZAS TRWANIA
Studia obejmują ponad 230 godzin zajęć dydaktycznych i trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty – niedziele) co dwa tygodnie, w godzinach 9.00-16.30.

 

KOSZTY UCZESTNICTWA
Całkowity koszt studiów wynosi 6.500 zł za dwa semestry, łącznie z modułem Points of You®, materiałami dydaktycznymi i pełnym wsparciem merytorycznym oraz 30 zł za świadectwo ukończenia studiów (płatne pod koniec drugiego semestru).

Opłata za studia może być rozłożona na dwie raty. Pierwsza rata w wysokości 3.250 zł płatna niezwłocznie po otrzymaniu indywidualnego konta wpłat (nie później niż do 15 pażdziernika), a druga – 3.250 zł płatna do końca lutego.

WARUNKI ZALICZENIA
Warunkiem uzyskania państwowego świadectwa potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych jest zdanie egzaminów z wybranych przedmiotów oraz uzyskanie zaliczeń poprzez obecność na zajęciach.

Warunkiem uzyskania certyfikatu Points of You® jest zaliczenie modułów zajęciowych zgodnie z programem.


Zaliczenie programu studiów oraz modułu Points of You® otwiera możliwość (dla chętnych) do uzyskania pakietu mentor-coachingu zgodnego z wymogami ICF/IC oraz starania się o certyfikat kompetencji wydawany przez Pracownię Rozwoju Kompetencji przy UŁ.

To co nas wyróżnia

UNIKALNE KORZYŚCI

 świadectwo państwowe kształcenia podyplomowego

• certyfikat kompetencji potwierdzający superwizowaną praktykę

międzynarodowy certyfikat Points of You®

 

DWUSTOPNIOWY ROZWÓJ

Doświadczenie obu ról:

 możliwość odbycia profesjonalnego coachingu w roli klienta

 możliwość prowadzenia pełnego procesu z klientem w roli coacha 

 konsultacje praktyki z opiekunami merytorycznymi

 

ROZWÓJ ABSOLWENTÓW

 program ciągłego uczenia się dla absolwentów: oferta warsztatów i szkoleń w unikalnych cenach

 spotkania w ramach klubów i kół profesjonalnych

 możliwość rejestracji w bazie certyfikowanych przy Studium praktyków coachingu i mentoringu

 

EFEKTYWNE KSZTALCENIE

 90% zajęć prowadzona metodami warsztatowymi oraz action learning

 praktyka sesji coachingowych peer-to-peer coaching

 projekty wdrożeniowe coachingu

 

NIEZWYKŁA KADRA

 połączenie doświadczonych praktyków i wybitnych naukowców

 akredytowani na poziomie ACC i MCC coachowie ICF

 certyfikowani trenerzy i eksperci 

więcej»