• Rekrutacja

  Rekrutacja na rok akacemicki 2024/2025 rozpoczęta

   

  Rozpoczęliśmy nabór do XIV edycji naszych studiów. 13 lat doświadczeń, coroczne doskonalenie programu i metod pracy, ponad 350 absolwentów, a wśród nich już wielu praktyków i ekspertów aktywnych w środowisku coachów i mentorów. 

  Zapraszamy do składania dokumentów 

  Więcej informacji na temat zasad rekrutacji znajdziesz w zakładce Rekrutacja

 • Zapraszamy

  Na tych studiach:

  • Świadectwo państwowego kształcenia

  • Międzynarodowy certyfikat Points of You® 

  • Superwizowany projekt wdrożeniowy

  • Praktyka prowadzenia sesji

  • Podstawy edukacyjne do akredytacji w ICF

  • Ponad 220 godzin praktycznej nauki

  • Program doskonalenia absolwentów

  • Rok transformacji i pozytywnych zmian w życiu

   

   

   

   

   

   

   

 • Opis Kierunku

  Podyplomowe Studium Wspierania Relacji Międzyludzkich – Life Coaching  jest odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie rozwojem osobistym oraz na tworzącą się kulturę proaktywnego działania w życiu prywatnym i zawodowym.

  Life Coaching to dziedzina coachingu nastawiona na relacje i życie osobiste,  a specjalista w tym obszarze to osoba posiadająca kompetencje umożliwiające profesjonalne wspieranie rozwoju ludzi w obszarze całego swojego życia i w holistycznym jego rozumieniu.

  Wejdź w podstronę Opis kierunku aby dowiedzieć się więcej.

   

 • Korzyści

  Kończąc nasze studia będziesz posiadać rozbudowaną wiedzę na temat life-coachingu oraz praktyczne umiejętności związane ze stosowaniem tej metody. 

  Będziesz potrafić prowadzić sesje rozwojowe z zastosowaniem profesjonalnych zasad i technik coachingu.

  Zbudujesz kompetencje dające ci poczucie własnej wartości i dokonasz pozytywnych zmian we własnym życiu.

  Wzmocnisz własną motywację i określisz swoje życiowe cele.

  Wejdź w podstronę Korzyści aby dowiedzieć się więcej.

   

 • Program Studiów

  Program studiów opiera się na zajęciach prowadzonych w formie warsztatowej i wzbogacony jest krótkimi wykładami eksperckimi.   Nacisk kładziony jest na aktywność uczestników i możliwe najgłębsze doświadczenia omawianych zagadnień podczas ćwiczeń, prac w grupach, dyskusjach.

  Otwórz zakładkę w menu, by dowiedzieć się więcej!

 • Organizacja Studiów

  Naszą ambicją jest stworzyć dla ciebie komfortowe warunki studiowania. Chociaż kończenie studiów na prestiżowej uczelni wiąże się z różnorodnymi procedurami państwowymi, my upraszczamy je do minimum. Organizując studia staramy się dostosować je do potrzeb uczestników i indywidualnie załatwiać każdą sprawę. Przyjazny sekretariat Studium, otwarci na rozmowę Koordynatorzy oraz nadzwyczajny Kierownik będą cię wspierać podczas roku przygody z nauką.

  Otwórz zakładkę w menu, by dowiedzieć się więcej!

 • Kadra

  Kadra studiów została tak dobrana, aby przekazywana wiedza była osadzona w praktyce i odniesiona do nauki. Wsród wykładowców znajdują się praktycy, akredytowani coachowie i specjaliści z dziedzin związanych z life-coachingiem, certyfikowani trenerzy oraz naukowcy specjalizujący się w tematyce programów rozwojowych, psychologii i socjologii emocji.

  Otwórz podstronę Kadra aby poznać naszych ekspertów.

   

 • Kontakt

  SEKRETARIAT STUDIUM CMK
  Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
  Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
  Uniwersytet Łódzki
  ul. Rewolucji 1905r. Nr 41/43, 90-214 Łódź
  tel. (42) 635 52 63 (pon, wt, pt 10:00 - 13:00)

  tel. kom. 501103809
  e-mail: studia@life-coaching.edu.pl

Aktualności

Rekrutacja 2024

Dodano: 2024-06-23

Rekrutacja na rok akacemicki 2024/2025 rozpoczęta

 

Rozpoczęliśmy nabór do XIV edycji naszych studiów. 13 lat doświadczeń, coroczne doskonalenie programu i metod pracy, ponad 350 absolwentów, a wśród nich już wielu praktyków i ekspertów aktywnych w środowisku coachów i mentorów. 

Zapraszamy do składania dokumentów 

Więcej informacji na temat zasad rekrutacji znajdziesz w zakładce Rekrutacja

To co nas wyróżnia

UNIKALNE KORZYŚCI

 świadectwo państwowe kształcenia podyplomowego

• certyfikat kompetencji potwierdzający superwizowaną praktykę modułem dodatkowym Transforming Presence

 moduł specjalistyczny Transforming Presence

 

DWUSTOPNIOWY ROZWÓJ

Doświadczenie obu ról:

 możliwość odbycia profesjonalnego coachingu w roli klienta

 możliwość prowadzenia pełnego procesu z klientem w roli coacha 

 konsultacje praktyki z opiekunami merytorycznymi

 

ROZWÓJ ABSOLWENTÓW

 program ciągłego uczenia się dla absolwentów: oferta warsztatów i szkoleń w unikalnych cenach

 spotkania w ramach klubów i kół profesjonalnych

 możliwość rejestracji w bazie certyfikowanych przy Studium praktyków coachingu i mentoringu

 

EFEKTYWNE KSZTALCENIE

 90% zajęć prowadzona metodami warsztatowymi oraz action learning

 praktyka sesji coachingowych peer-to-peer coaching

 projekty wdrożeniowe coachingu

 

NIEZWYKŁA KADRA

 połączenie doświadczonych praktyków i wybitnych naukowców

 akredytowani na poziomie ACC, PCC i MCC coachowie ICF

 certyfikowani trenerzy i eksperci 

więcej»

Opinie Absolwentów

więcej opinii»

Szybkie linki