Kontakt

 

SEKRETARIAT STUDIUM LIFE-COACHINGU
Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
ul. Rewolucji 1905r. Nr 41/43, 90-214 Łódź

tel. +48 42 635 52 63 (tylko podczas dyżurów ze względu na reżim sanitarny)

e-mail: studia@life-coaching.edu.pl
 

OPIEKA ORGANIZACYJNA:   
Magdalena Wojciechowska           (przebieg zjazdów i zajęć)                                            
Alicja Sobolewska                            (sekretariat studiów, rekrutacja)                                
 
KOORDYNACJA MERYTORYCZNA:
Sylwia Rogala-Marciniak     +48 508098116   
Łukasz Marciniak                   +48 501028692
 
KIEROWNICTWO NAUKOWE:
Prof. Krzysztof Konecki

To co nas wyróżnia

UNIKALNE KORZYŚCI

 świadectwo państwowe kształcenia podyplomowego

• certyfikat kompetencji potwierdzający superwizowaną praktykę modułem dodatkowym Transforming Presence

 moduł specjalistyczny Transforming Presence

 

DWUSTOPNIOWY ROZWÓJ

Doświadczenie obu ról:

 możliwość odbycia profesjonalnego coachingu w roli klienta

 możliwość prowadzenia pełnego procesu z klientem w roli coacha 

 konsultacje praktyki z opiekunami merytorycznymi

 

ROZWÓJ ABSOLWENTÓW

 program ciągłego uczenia się dla absolwentów: oferta warsztatów i szkoleń w unikalnych cenach

 spotkania w ramach klubów i kół profesjonalnych

 możliwość rejestracji w bazie certyfikowanych przy Studium praktyków coachingu i mentoringu

 

EFEKTYWNE KSZTALCENIE

 90% zajęć prowadzona metodami warsztatowymi oraz action learning

 praktyka sesji coachingowych peer-to-peer coaching

 projekty wdrożeniowe coachingu

 

NIEZWYKŁA KADRA

 połączenie doświadczonych praktyków i wybitnych naukowców

 akredytowani na poziomie ACC, PCC i MCC coachowie ICF

 certyfikowani trenerzy i eksperci 

więcej»